Bankbeslag

Wat in spreektaal wel eens een bankbeslag wordt genoemd, is in de praktijk niets anders dan een derdenbeslag onder een bank. Omdat bankbeslag in de praktijk veel voorkomt en veel vragen oproept, is hieronder specifieke informatie opgenomen. 

Onder mijn bank is volledig onterecht derdenbeslag gelegd en nu brengt de bank mij ruim €100,00 kosten in rekening! Kan dat allemaal zo maar?

Kort gezegd: ja, dat kan. Een bank moet de nodige handelingen verrichten om een beslag uit te voeren, denk bijvoorbeeld aan het blokkeren van de rekeningen en de communicatie daaromtrent. Zij wil die kosten graag vergoed zien. Bij het openen van de bankrekening is een overeenkomst gesloten tussen de bank en de rekeninghouder. De (algemene voorwaarden bij die) overeenkomst bevat vrijwel standaard een clausule op basis waarvan de bank deze kosten in rekening mag brengen. Uiteraard dient de bank desgevraagd wel aan te tonen dat deze bepaling in de overeenkomst is opgenomen. Per 1 januari 2021 heeft de overheid de wettelijke mogelijkheid om de kosten te reguleren. Of dat ook daadwerkelijk zal gebeuren, is bij tijd van schrijven nog onduidelijk.

Overigens plachten banken soms ook kosten in te houden op het bedrag dat zij na een geslaagd derdenbeslag aan de beslaglegger moeten uitbetalen. Hiervoor bestaat slechts een indirecte wetsbasis.

Ik heb geen saldo op mijn rekening, maar ik kan nog wel €1.000,00 rood staan. Kan op die kredietruimte conservatoir beslag worden gelegd?

Nee, in de rechtspraak is bepaald dat (in tegenstelling tot sommige andere Europese landen) het niet mogelijk is om conservatoir of executoriaal beslag te leggen op een niet benutte kredietfaciliteit.

Een uitzondering bestaat overigens voor de belastingdienst. Onder bepaalde omstandigheden kan de fiscus €º500,00 laten afschrijven van de rekening van een notoire wanbetaler; bij deze zogenoemde ‘overheidsvordering’ kan ook de kredietruimte worden aangesproken. Ik heb niet de indruk dat de belastingdienst deze mogelijkheid vaak gebruikt.

Ik heb een rekening met een positief saldo bij een bank, maar ik heb ook in het verleden een lening afgesloten bij dezelfde bank. Wat voor invloed heeft dit op het beslag?

In de praktijk beroepen banken zich tegenover de beslaglegger vrijwel altijd op verrekening. Dit betekent dat zij de schulden van de rekeninghouder aftrekken van het positieve saldo op diens rekening. In de derdenverklaring vermeldt de bank vervolgens het verrekende bedrag. Vanzelfsprekend is de verrekening alleen mogelijk als de rechtspersoon waarbij het saldo wordt aangehouden dezelfde is als de rechtspersoon die een vordering heeft. Vooral bij grote bankbedrijven hoeft dat niet altijd het geval te zijn.

Mag mijn gehele saldo bij de bank worden beslagen?

Nee, met ingang van 2021 geldt ook voor banksaldi van personen een zogenoemde beslagvrije voet, wat betekent dat het beslag alleen geldig is voor zover het per maand een bedrag van grofweg €1.500,- voor alleenstaanden of €2.100,- voor samenlevenden met kinderen overtreft.