Kennelijk is iemand je nog iets schuldig. Hier zijn een aantal belangrijke aandachtspunten voor conservatoir beslag:

I. Heb je een harde vordering?

De vraag is simpel: hoe groot is de kans dat een rechter inderdaad zal oordelen dat je een vordering hebt op de wederpartij. Dit is belangrijk omdat de schade die het beslag veroorzaakt in principe verhaald kan worden op de beslaglegger als er geheel geen grondslag blijkt te zijn (zie onder risico’s). 

Bij onbetaald gebleven facturen zal weinig twijfel zijn over de hardheid van de vordering. Is er discussie met de wederpartij over de vraag of de facturen wel (geheel) terecht zijn, dan is het belangrijk om de juridische positie goed te bekijken. Ook als de wederpartij een tegenvordering heeft (of kan creëren) die zij (juridisch steekhoudend) kan verrekenen met de vordering wordt het beslag al een stuk moeilijker. Bij een moeilijk te bewijzen vordering op basis van onrechtmatige daad is extra aandacht vereist. Dit betekent overigens niet dat beslag leggen in dat geval onmogelijk of onverstandig zou zijn.

II. Waar wil je beslag op leggen? Zijn er mogelijke beslagobjecten bekend?

Conservatoir beslag is vaak een soort verrassingsaanval. De beoogde beslagene kan maatregelen nemen om het beslag te voorkomen. Daarom is het van belang om bij de eerste beslagpoging zoveel mogelijk beslagobjecten te betrekken. Goed onderzoek naar de bezittingen en relaties van de wederpartij is daarbij cruciaal. Houd daarbij -indien dat van toepassing is- het verschil tussen verschillende rechtspersonen uit een groep goed in het oog.

Ook de timing kan van belang zijn. Zo heeft een restaurant na een belangrijke feestdag vaak meer geld in kas dan normaal. Een bloemenhandel zal in de dagen voor moederdag een hoge liquiditeit hebben. Bij een botenverhuur zal een beslag op de boten alleen tijdens het hoogseizoen pijn doen. 

III. Wat is de tactiek?

Conservatoir beslag leggen betekent dat er op korte termijn een hoofdprocedure moet volgen (zie termijnen voor uitleg daarover). Soms bereiken partijen (juist door het beslag) echter al voor dat moment een schikking; de procedure is dan niet nodig. De kans op een positief beslagresultaat, het risico dat een beslaglegger loopt in de procedure, de mogelijkheid om een schikking te bereiken, de kosten en de termijnen; al deze zaken vergen een tactische aanpak. 

Een conservatoir beslag werkt overigens niet alleen bij een conflict, maar kan ook prima gebruikt worden om een juridische (voorafgaande) discussie te beïnvloeden en naar je hand te zetten. Geef me een voorbeeld:

Een bedrijf huurt van een verhuurder een gloednieuwe loods om haar handelswaar in op te slaan. Op een dag ontstaan er scheuren in de vloer en vallen diverse stellingen met goederen om. Daardoor gaat veel handelswaar verloren en ligt het bedrijf enkele dagen volledig stil. De huurder stelt dat de vloer slecht is geconstrueerd en dat de verhuurder de schade moet vergoeden. De verhuurder stelt daarentegen dat de huurder een te zware vorkheftruck heeft gebruikt en dat de schade daardoor is ontstaan. De verhuurder wil diens schade aan het pand juist vergoed hebben van de verhuurder. Beide partijen stellen dus een vordering te hebben op de ander. Beide directeuren besluiten een keer bij elkaar te komen om het geschil te bespreken. Het bedrijf dat voorafgaand aan deze meeting conservatoire beslagen legt (bijvoorbeeld op de ochtend voor het gesprek) kan het debat enorm beïnvloeden en heeft veruit de beste positie voor zichzelf gecreëerd.

IV. Denk aan de te maken kosten

De kosten van een geslaagd beslag kunnen voor een groot deel op de wederpartij worden verhaald (zie onder kosten), maar moeten wel worden voorgefinancierd. Als het beslag geen doel treft, wordt de vordering wel verhoogd, maar is deze nog niet geïncasseerd. Het is dus van belang om de kosten goed in het oog te houden.

V. Wie gaat het beslag verzorgen?

Voor conservatoir beslag heb je wettelijk een advocaat nodig. Alleen een deurwaarder kan het beslag leggen. Nog op zoek? Zie hier de goedkoopste optie in Nederland.