Kosten

Is beslaglegger duur? Ja en nee! Een conservatoir beslag brengt kosten met zich mee voor de beslaglegger, maar een groot deel daarvan kan bij de tegenpartij in rekening gebracht worden. Daarbij helpt het natuurlijk wel als het beslag ook daadwerkelijk doel treft.

De kosten voor een conservatoire beslaglegging bestaan hoofdzakelijk uit:

griffierechten

 Voor het leggen van conservatoir beslag moet via een zogenoemd verzoekschrift toestemming worden verkregen van de voorzieningenrechter. Voor bedrijven bedraagt het griffierecht per verzoekschrift € 667 (in 2021). Voor privépersonen en eenmanszaken is het tarief € 309,00 (in 2021). Particulieren die gesubsidieerde rechtsbijstand ontvangen (een zogenoemde ‘toevoeging’) betalen € 85,00. Deze griffierechten worden in het algemeen verrekend met de griffierechten voor de hoofdprocedure, zodat de beslaglegging de-facto geen éxtra griffierechten met zich meebrengt.

deurwaarderskosten

 De kosten van de beslaglegging en betekening door de deurwaarder zijn wettelijk vastgelegd in het zogenoemde (en weinig toegankelijke) Besluit tarieven ambtshandelingen deurwaarders, kortweg Btag. De hoogte van de kosten is sterk afhankelijk van het soort en het aantal beslagen. Voor een conservatoir beslag beginnen de kosten vanaf ongeveer €170,00 inclusief de zogenoemde overbetekening. Ook hier geldt echter dat wanneer de rechter de vordering in de hoofdprocedure toewijst, hij tevens de tegenpartij zal veroordelen om de btag-kosten aan de beslaglegger te vergoeden. De kosten worden niet vergoed indien hij het beslag nietig, onnodig of onrechtmatig acht, maar dat komt in de praktijk niet snel voor.

advocaatkosten

De juridische analyse van de zaak, het opstellen van de beslagstukken en het begeleiden van de beslaglegging is veruit de grootste kostenpost. Uurtarieven van advocaten lopen in Nederland grofweg uiteen van € 150,00 tot € 300,00 euro per uur, maar véél belangrijker zijn de ervaring van de advocaat en de snelheid waarmee een zaak kan worden afgehandeld. Indien de vordering van de beslaglegger in de hoofdprocedure wordt erkend (en het beslag niet nietig, onnodig of onrechtmatig is) zal de rechter de beslagene in de hoofdprocedure veroordelen om deze kosten aan de beslaglegger te betalen. Dit gebeurt echter niet volledig, maar op basis van het zogenoemde liquidatietarief. De hoogte van de vergoeding is daardoor afhankelijk van de hoogte van de vordering. De vergoeding dekt in de praktijk slechts een klein deel van de werkelijke kosten.

Een beslag kan relatief goedkoop worden uitgevoerd, maar daarbij is ook van belang dat het beslag doel treft en daarna op korte termijn een schikking met de tegenpartij kan worden getroffen. Voor de kosten van de hoofdprocedure gelden namelijk andere regels.

Zelf beslag leggen?

Graag maak ik een aanbieding op maat, passend bij de complexiteit van de zaak. De kwestie wordt behandeld binnen mijn kantoor, La Gro Geelkerken Advocaten. Eerst vrijblijvend of sparren over een probleem? Bel 06-57592608 of stel (anoniem) een vraag.