Risico’s

Elke juridische procedure brengt risico’s met zich mee. Bij het leggen van conservatoir beslag zijn de twee grootste risico’s:

Het (conservatoire) beslag treft geen doel:

Er is beslag gelegd op een vordering, maar die blijkt eerder al verpand te zijn. Er wordt beslag gelegd op alle spullen in een bepaalde loods, maar daar blijkt alleen maar waardeloze troep te zijn opgeslagen. De kosten zijn voor niets gemaakt (maar wel deels te verhalen op de wederpartij). Dit is simpelweg het risico van de beslaglegger en dit maakt beslag leggen eerlijk gezegd ook wel spannend.

Er is (toch) geen vordering op de beslagene:

Zoals onder werkwijze is uitgelegd, verleent de rechter toestemming voor conservatoir beslag terwijl hij alleen het eenzijdige verhaal van de beslaglegger heeft gelezen. Nadat het beslag daadwerkelijk is gelegd, heeft de beslaglegger een beperkte tijd om de onderliggende vordering voor de rechter (of een andere beslissende instantie) voor te leggen. Pas dan wordt er inhoudelijk geoordeeld over de vraag of de beslaglegger echt een vordering op de beslagene heeft. Het duurt daarbij vaak maanden (en soms jaren) voordat de rechter uitspraak doet over het conflict zelf. Soms blijkt dan pas dat de beslaglegger überhaupt geen vordering heeft op de beslagene. In dat geval is de beslaglegger aansprakelijk voor alle schade die het beslag heeft toegebracht.

De beslaglegger dient zijn zaak dus goed te ‘wegen’ voordat hij het beslag laat leggen. Toch valt het in de praktijk vaak wel mee met de schade uit onterechte beslaglegging. Ten eerste zijn de meeste beslagenen allang blij als het beslag wordt opgeheven. Zij hebben vaak geen zin om de juridische strijd te verlengen. Ten tweede moet het ontstaan van schade bewezen worden. Een beslag wordt vaak wel ervaren als vervelend of slecht voor iemands reputatie, maar dat is niet genoeg. De beslagene moet met stukken bewijzen dat hij concrete en becijferbare schade heeft opgelopen. Dat is lang niet altijd het geval. Ten slotte is er in het algemeen geen recht op schadevergoeding indien slechts een klein deel van de vordering van de beslaglegger door de rechter wordt erkend. Een beslaglegger die voor € 100.000,00 beslag legt (en daarmee bij zijn tegenpartij schade veroorzaakt), maar uiteindelijk slechts een vordering van € 10.000,00 krijgt toegewezen, zal in het algemeen geen schadevergoeding verschuldigd zijn. Het kan voor een (wat meer avontuurlijk ingestelde) beslaglegger dus ook lonen om een conservatoir beslag te leggen hoewel zijn zaak niet 100%-waterdicht is, bijvoorbeeld om een discussie of onderhandeling onder druk te zetten.