Stel een vraag

Mijn tegenpartij is failliet gegaan. Kan ik nog (conservatoir of executoriaal) beslag leggen op diens spullen?

Nee, helaas. Faillissement wordt wel een algeheel beslag op iemand bezittingen genoemd, dat beslag op individuele zaken onmogelijk maakt. Als een schuldeiser een vordering heeft op iemand die failliet is, kan hij deze nog slechts bij de curator indienen. Zelfs met een vonnis van de rechter is het dus niet mogelijk om het faillissement te doorkruisen; dat kan (samengevat) alleen met een pandrecht of een hypotheekrecht.
De curator probeert gedurende het faillissement voldoende geld bijeen te brengen om alle vordering alsnog te voldoen. Zeker voor zogenoemde concurrente vorderingen (kort gezegd: normale facturen ed.) lukt dit maar zelden. Een vaak vergeten feit is overigens dat een onbetaald gebleven vordering na het faillissement van een privépersoon weer herleeft; daarna is beslaglegging dus wel (weer) mogelijk. Bij bedrijven bestaat deze mogelijkheid niet: een failliete onderneming wordt bij afronding van het faillissement ontbonden.

Ik woon in één huis met iemand die schulden heeft. De deurwaarder heeft daarom beslag gelegd op zijn inboedel, maar ook op die van mij! Kan dat allemaal zo maar?

Kort gezegd: ja! Wettelijk bezien bestaat er een ‘rechtsvermoeden’ dat de persoon die over een bepaald ding kan beschikken, daar ook de eigenaar van is. Normaal gesproken is dit een bruikbare regel, omdat daarmee gemakkelijk aangetoond kan worden wie de eigenaar van een bepaalde zaak is. Zo zal ik voor de wet gezien worden als de eigenaar van een fiets, als ik daarmee door de buurt rijd.

In situaties waarbij iemand samenleeft met iemand met veel schulden kan dit echter nare gevolgen hebben. De deurwaarder mag er namelijk vanuit gaan dat de persoon-met-schulden eigenaar is van alle zaken waar hij in het huis over kan beschikken, dus ook de meubels, t.v’s, inrichting, etc. van de persoon-zonder-schulden. Het is vervolgens aan de persoon-zonder-schulden om aan te tonen dat hij de eigenaar is van bepaalde zaken. Dit kan bijvoorbeeld door bankafschriften of aankoopbonnen aan de deurwaarder te tonen. Dit zal in de praktijk lang niet altijd eenvoudig zijn.

Zelf ook een vraag? Stel deze hieronder (anoniem):

Neem contact op

12 + 5 =