Help, ik wil beslag leggen!

Iemand voldoet zijn schulden niet? Hier zijn een aantal belangrijke aandachtspunten voor conservatoir beslag:

1. Heb je een harde vordering?

De vraag is simpel: hoe groot is de kans dat een rechter inderdaad zal oordelen dat je een vordering hebt op de tegenpartij. Dit is belangrijk omdat de schade die het beslag veroorzaakt theoretisch verhaald kan worden op de beslaglegger als er geheel geen grondslag blijkt te zijn (zie onder risico’s). 

Bij onbetaald gebleven facturen zal weinig twijfel zijn over de hardheid van de vordering. Is er discussie met de tegenpartij over de vraag of de facturen wel (geheel) terecht zijn, dan is het belangrijk om de juridische positie goed te bekijken. Ook als de wederpartij een tegenvordering heeft (of kan creëren) die zij (juridisch steekhoudend) kan verrekenen met de vordering wordt het beslag al een stuk moeilijker. Bij een moeilijk te bewijzen vordering op basis van onrechtmatige daad is nog meer aandacht vereist. Dit betekent overigens niet dat beslag leggen in dat geval onmogelijk of onverstandig zou zijn. Beslag kan ook een prima drukmiddel zijn.

2. Waar wil je beslag op leggen? Zijn er mogelijke beslagobjecten bekend?

Conservatoir beslag is vaak een soort verrassingsaanval. De beoogde beslagene kan maatregelen nemen om het beslag te voorkomen. Daarom is het van belang om bij de eerste beslagpoging zoveel mogelijk beslagobjecten te betrekken. Goed onderzoek naar de bezittingen en relaties van de tegenpartij is daarbij cruciaal. Houd daarbij -indien dat van toepassing is- het verschil tussen verschillende rechtspersonen uit een groep goed in het oog.

Ook de timing kan van belang zijn. Zo heeft een restaurant na een belangrijke feestdag vaak meer geld in kas dan normaal. Een bloemenhandel zal in de dagen voor moederdag een hoge liquiditeit hebben. Bij een toeristische botenverhuur zal een beslag op de boten alleen tijdens het hoogseizoen pijn doen.

3. Wat is de tactiek?

Conservatoir beslag leggen betekent dat er op korte termijn een hoofdprocedure moet volgen (zie termijnen voor uitleg daarover). Soms bereiken partijen (juist door het beslag) echter al voor dat moment een schikking; de procedure is dan niet nodig. De kans op een positief beslagresultaat, het risico dat een beslaglegger loopt in de procedure, de mogelijkheid om een schikking te bereiken, de kosten en de termijnen; al deze zaken vergen een tactische aanpak. 

Een conservatoir beslag werkt overigens niet alleen bij een conflict, maar kan ook prima gebruikt worden om een juridische (voorafgaande) discussie te beïnvloeden en naar je hand te zetten.

4. Denk aan de te maken kosten.

De kosten van een geslaagd beslag kunnen voor een groot deel op de tegenpartij worden verhaald (zie onder kosten), maar moeten wel worden voorgefinancierd. Als het beslag geen doel treft, wordt de vordering wel verhoogd, maar is deze nog niet geïncasseerd. Het is dus van belang om de kosten in het oog te houden en in de hoofdprocedure terug te vorderen.

5. Wie gaat het beslag verzorgen?

Voor conservatoir beslag heb je wettelijk een advocaat nodig. Zie hier voor een ervaren beslagadvocaat.