Over de auteur

Mr. drs. Ivar Svensson werkt als advocaat bij La Gro Geelkerken Advocaten in Leiden. Daar legt hij zich toe op ondernemings-, verbintenissen en beslagrecht. Getroffen door een beslag? Gewoon even sparren? Of zelf beslag leggen? Bel geheel vrijblijvend 06-5759 2608.

Over deze website

Advocaten proberen zich zo duidelijk mogelijk uit te drukken. Daarvoor citeren ze vaak de wet. Dit betekent vaak dat advocaten alleen begrepen worden door andere advocaten. Op deze site heb ik er doelbewust naar gestreefd om niet-juridisch te schrijven. De verschillende soorten beslag zijn niet ingedeeld zoals ze in het wetboek staan, maar zoals ze in het dagelijks leven genoemd worden.

Verwijzingen naar wetsartikelen zijn vrijwel overal weggelaten. ‘Zaken’ ex 3:1 BW noem ik zonder schroom ‘spullen’. Een ‘wederpartij’ is gewoon een ‘tegenpartij’. De ‘eis in de hoofdzaak’ is vaak de ‘hoofdprocedure’. Het is onmogelijk om altijd 100% volledig te zijn: op deze website ga ik meestel uit van de scenario’s die het meest voorkomen, zodat de informatie leesbaar én bruikbaar blijft.

De naam van dit blog verwijst naar art. 430 Rv. Dit artikel bepaalt dat een vonnis alleen ten uitvoer kan worden gelegd indien het de tekst draagt ‘In Naam van de Koning‘!

Neem contact op

4 + 5 =